İhracatın Finansmanı (İhracat Taahhütlü İşlemler)

İhracat Taahhütlü İşlemler

İhracatçı firmalara ve bu firmalara tedarik sağlayan üreticilere, fiili ihracat öncesinde sağlanan finansman türüdür. Bu finansman türü ihracat teşvikleri kapsamında olduğundan BSMV’den muaf olup, döviz olarak kullandırılmaktadır.