İthalatın Finansmanı (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif)

Fonlu İthalat İşlemleri

İthalatçı firmaların, nakit akışlarını aksatmadan ithalat ödemelerine (Peşin, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili, Akreditif) ilişkin finansman ihtiyaçlarının banka tarafından karşılanmasıdır.