Kabul-Aval Kredileri

Alıcı tarafından keşide edilen ve kabul edilen senet veya satıcı tarafından düzenlenen ve alıcı tarafından kabul edilen poliçenin üzerinde yazan vadesinde, banka tarafından geri dönülemez bir şekilde ödeneceğinin garanti edildiği ödeme enstrümanıdır.