Teminat Mektupları

Banka teminat mektupları,

Taraflar arasında belirlenen sözleşme şartlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ve bankanın ödeme taahhüdünü içeren garanti mektuplarıdır.

Teminat mektupları kullanılacağı duruma göre; geçici, kesin, avans ve serbest konulu mektup olarak, dövize endeksli ya da TL cinsinden, süreli veya süresiz olarak düzenlenebilmektedir.