Üst Yönetim

Üst Yönetim

Cengiz SİNANOĞLU - Genel Müdür

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Sinanoğlu, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Bankacılık hayatına 1994 yılında Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1998 yılında Egebank Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak çalıştı.
Kariyerine 1998-2000 arası Kentbank Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı, 2000-2003 arası Finansbank Krediler Müdürü ve 2003-2005 arası Finansbank Krediler Bölüm Yöneticisi olarak devam eden Sinanoğlu, 2005 yılında HSBC’de Krediler Grup Müdürlüğü görevini üstlendi.
2013 yılında Fibabanka'da Genel Müdüre bağlı olarak Krediler Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Sinanoğlu, 4 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 11 Ekim 2019 tarihi itibarıyla vekaleten Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Hasan APAYDIN - Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesinden 1999 yılında mezun olan Apaydın, İşletme Yüksek Lisansı yapmış olup Bankacılık alanında doktora programına devam etmektedir. Kariyerine İnterbank’ta uzman yardımcısı olarak başladı. Ardından, HSBC Bank A.Ş., Odeabank A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve en son Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 4 Ekim 2018 tarihinden bu yana Bankamızda Operasyon, Organizasyon ve Ürün geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Savaş DİVANLIOĞLU - Genel Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olan Divanlıoğlu, The Pennsylvania State Üniversitesi’nde Finans alanında yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Citigroup Amerika’da çalışma hayatına başlayan Divanlıoğlu, Kurumsal Krediler Yöneticisi, Kurumsal Finans Direktörü, Ülke Müdürü Stratejik Danışmanı, Yabancı Yatırımcılar Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Citi Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2009-2010 yılları arasında Erste Bank Türkiye Genel Müdürü, 2010-2015 tarihleri arasında X-Trade Brokers Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2018 yılları arasında Saxo Menkul Değerler Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Divanlıoğlu, 7 Mart 2019 tarihinden itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Uğur KARA - Genel Müdür Yardımcısı

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uğur Kara Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2003 yılında İSTAÇ A.Ş’de başlayan Kara, 2012-2018 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam etti. 2018 yılında İSPARK A.Ş’nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Uğur Kara, 14 Ekim 2019 itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Abdullah KARADAĞ - İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Karadağ, bankacılık hayatına 1997 yılında Demirbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2005 yılında en son kıdemli müfettiş unvanıyla çalıştığı HSBC Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığından, aynı Bankada Suistimal Önleme Birimine Yönetici olarak atandı. 2008 yılında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nde İç Kontrol Bölümü Müdürü olarak başladığı yöneticilik görevini İç Sistemler Grubu ve Mevzuat Geliştirme Bölümünde Kıdemli Başkan olarak 2016 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl, HSBC Bank A.Ş. Düzenlemeler Mevzuat Uyum Bölümünde Kıdemli Yönetici görevini üstlendi. Karadağ, 19 Kasım 2018 tarihinden bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nde İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.