Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Mehmet Emin BİRPINAR - Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Birpınar, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında profesör unvanını alan Birpınar, halen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. 2003’te İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürü olan Birpınar, 2011’de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev üstlendi. Prof. Dr. Birpınar, kısa adı Barselona Sözleşmesi olan Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 2013 yılı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 18. Taraflar Toplantısı’nda 2014-2015 dönemi için Büro Başkanı olarak seçildi. 9 Nisan 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere baş müzakereci olarak görevlendirildi. Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (WERDEC), Uluslararası Su Mühendisliği ve Araştırma Derneği ( AR ) , İnşaat Mühendisleri Amerikan Cemiyeti (ASCE) üyesi olan Prof. Dr. Birpınar, çeşitli dernek ve vakıflarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Abdullah Erdem CANTİMUR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kütahya İdari Bilimler YO. İşletme Bölümü’nden mezun olan Cantimur, İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1980 yılında Serbest Mali Müşavirliğe başlayan Cantimur, 1985 yılından itibaren gazete ve dergilerde Vergi ve Sosyal Güvenlik konularında yazılar yazdı. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda 7 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Cantimur 22.Dönem Kütahya Milletvekilliği ve TBMM Kit Komisyonu sözcülüğü yaptı. Bu dönemde; Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, İŞ-KUR, İşsizlik Sigortası Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Kredi Yurtlar Kurumu, TBMM Kit Komisyonunda Alt Komisyon Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve İller Bankası TBMM Kit Komisyonu Alt Komisyon Başkan Vekilliği yaptı. Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Cantimur 61. ve 62. TC. Hükümetlerinde Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Cantimur 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Mehmet ERSOY - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ersoy, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Aynı Akademi'nin Muhasebe Enstitüsü Yüksek Lisans Programını 1978 yılında bitirdi. Daha sonra adı Marmara Üniversitesine dönüşen Akademi'nin İşletme Fakültesi'nde 1979 yılında Asistan, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe/Finans Anabilimdalı'nda Muhasebe Doktoru Unvanını alarak Dr. Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu. 2004 yılından itibaren İİBF İşletme Bölümündeki Öğretim Üyeliği Kadrosu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda devam eden Ersoy, 2014 yılında Muhasebe/Finans Alanında Doçentlik Unvanı aldı.

Akademideki öğrencilik yıllarından itibaren bir taraftan da iş hayatında çalışmaya başlayan Ersoy; 1974 yılında Pilma Pil Sanayi Ltd. Şti'nde doküman kontrol sorumlusu, 1975 yılında Türdav Basım Yayım Limited Şirketi'nde Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. Ersoy, 1983-1986 Londra Dış Ticaret A.Ş'de Yön. Kur. Bşk. Yardımcısı ve Kurucu Genel Müdür, 1986-2004 Soylu Çelik Import&Export'da Kurucu Yönetici, 2004-2006 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Ersoy, 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri, 2015-2018 yılları arasında Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sermaye Piyasası-Borsa Anabilimdalı Başkanı, 2006-2018 yılları arasında Tasfiye Halinde Emlak Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

3 Eylül 2018'den itibaren Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Murat BALCI - Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Balcı, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı enstitüden doktora derecesi aldı. 2009-2013 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında üniversiteler arası kuruldan “doçentlik” unvanı aldı. 2014 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004 yılından bu yana BATU HUKUK Avukatlık-Danışmanlık ofisinin kurucu ve yöneticisi olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesidir.

Mehmet Ali KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Kahraman, ODTÜ’de planlama konusunda yüksek lisans yaptı. 1997’de TOKİ’de Uzman olarak göreve başlayan Kahraman, Başkan Danışmanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Kahraman, 2009-2011 yılları arasında TOBAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2014 yılları arasında Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Bakanlık Müşavirliği, Çankaya Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapan Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. 3 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Nuri YAZICI - Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1974 yılında mezun olan Yazıcı, 1978 yılında D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş’de göreve başladı. 1986-1990 yılları arasında Atlas Kollektif Şirketi’nde yönetici olarak görev yapan Yazıcı, 1990-1991 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Brüksel Başkonsolosluğu’nda çalıştı. 1991-1994 yılları arasında Denizatı Turizm İşletmeciliği Ltd. Şti’de yönetici ortak, 1994-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Meclisi Üyesi ve Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 2009-2013 yılları arasında Yazıcılar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2015 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 19 Haziran 2019 itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cengiz SİNANOĞLU - Genel Müdür

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Sinanoğlu, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Bankacılık hayatına 1994 yılında Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1998 yılında Egebank Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak çalıştı.
Kariyerine 1998-2000 arası Kentbank Kredi Tahsis Müdür Yardımcısı, 2000-2003 arası Finansbank Krediler Müdürü ve 2003-2005 arası Finansbank Krediler Bölüm Yöneticisi olarak devam eden Sinanoğlu, 2005 yılında HSBC’de Krediler Grup Müdürlüğü görevini üstlendi. 2013 yılında Fibabanka'da Genel Müdüre bağlı olarak Krediler Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Sinanoğlu, 4 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Emlak Katılım Bankası Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

11 Ekim 2019 tarihi itibarıyla vekaleten Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesidir.